מדיניות פרטיות Me לעסקים
מעודכן לינואר 2024

 1. כללי
  1. חברת אנ.אפ.או פיתוח מערכות תוכנה בעמ N.F.O SOFTWARE DEVELOPMENT LTD  (“אנחנו, “החברה“) מפעילה את שירות ME לעסקים (“ME לעסקים” / “הפלטפורמה“), פלטפורמה המיועדת ללקוחות עסקיים, אשר מהווה שדרוג של החשבון הפרטי באפליקציית ME (“האפליקציה“). נוסף על האפליקציה, החברה  מפעילה אתר אינטרנט בכתובתhttps://meapp.co.il/   (“האתר“), בו ניתן למצוא מידע אודות החברה ואודות שירותיה, וכן גישה לפלטפורמה באמצעות הרשת.
  2. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים לחשוף את המידע אודות בית העסק שלהם ללקוחות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים באפליקציה, ומטרתה היא לאפשר לך לייצר אינטרקציה עם לקוחותיך ביעילות, וחשוב מכךלאפשר ללקוחותיך להגיע אליך בקלות. תוכל להפוך את אנשי הקשר והשיחות שלך לקוחות פוטנציאליים, ולנהל אותם. כמו כן, באמצעות שימוש בפלטפורמה בלבד, תוכל לקבל אתר אינטרנט התואם את הפרופיל שיצרת בפלטפורמה.
  3. מדיניות פרטיות זו נוצרה כדי לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו, איזה שימושים נעשים בו, האם הוא מועבר לאחרים ומדוע, וכן כדי לעזור לך להבין איך לממש את זכויותיך עפי חוקי הגנת הפרטיות החלים עלינו ובפרט על פי התקנה הכללית להגנה על נתונים (“GDPR”) של האיחוד האירופאי, חוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה (“CCPA”) וכן חוק הגנת הפרטיות, תשמא– 1981 ותקנותיו (“חוקי הגנת הפרטיות החלים“). כמו כן, מדיניות זו מפרטת את פרקטיקות אבטחת המידע והפרטיות שאנו נוהגים כדי לשמור על פרטיות המידע האישי ואבטחתו. אנו נשתמש במידע האישי שלך רק בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות החלים ולמדיניות פרטיות זו.
  4. מדיניות פרטיות זו חלה על הפלטפורמה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של הפלטפורמה, והם, יחד עם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הכלליים, אותם אישרת בהרשמתך לאפליקציה, מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין החברה.
  5. לצורך הרשמה ושימוש יעיל ונכון בפלטפורמה, יכול ותידרש למסור פרטים אישיים אודותיך (כגון פרטי התקשרות, דואל, אמצעי תשלום, וכד‘). דע כי אינך חייב עלפי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי והינך מצהיר כי מסירת הפרטים לחברה לצורך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי, ובהסכמתך המלאה. בטרם שימוש בפלטפורמה ומסירת מידע אישי, אנא קרא את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון ווודא כי אתה מבין אותם. המשך השימוש בפלטפורמה ייחשבו להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה.
  6. כאמור, מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו. “מידע אישיהוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון: שם, מסזהות, נתוני מיקום, מסטלפון, מידע כלכלי, מידע תעסוקתי וכו‘ (להלן: “מידע אישי“).
  7. מידע שאינו אישיהוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים. המגבלות והדרישות המפורטים במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי. כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק.
 2. איסוף המידע ואופן השימוש בו
  1. איסוף מידע אישי
   1. במסגרת שימושך בפלטפורמה  ייתכן ותידרש למסור מידע אישי אודותך ו/או ייתכן ומידע אישי ייאסף אוטומטית על ידי בכפוף להסכמתך, ו/או בהתאם לדרישות רגולטוריות וחוקים החלים על החברה. החברה משתמשת, מקבלת, אוספת, מעבדת ומאחסנת את המידע הנדרש לה לשם מתן שירותיה וניהול עסקיה בלבד. מידע זה, הנמסר על ידי נושא המידע (האדם בו עוסקים הנתונים) או שנאסף בהסכמתו לאיסוף המידע ועיבודו, חיוני לצורך מתן השירותים על ידי החברה ו/או נדרש לצורך עמידתה בחובות חוקיות ו/או נועד לצורך שימושים וצרכים לגיטימיים של החברה. החברה עושה שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לחוק הישראלי ולהוראות רגולטוריות שונות.
   2. מידע אישי שיימסר או ייאסף אוטומטית יכול שיהיה:
    1. פרטי קשר כגון, שם, שם משפחה, מספר טלפון, שם העסק, כתובת העסק, כתובת דואל ו/או דרכי התקשרות.
    2. מידע טכני המשודר מהמכשיר ומידע סטטיסטי, כגון: סוג מכשיר, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט וכתובת ה– IP המשודרת ממכשירו של המשתמש.
    3. מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש בפלטפורמה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיבורים אלחוטיים ועוד.
    4. נתוני המיקום הגיאוגרפי של מכשירך. נתוני המיקום שהחברה אוספת ממכשירך תלויים בהגדרות האפליקציה ומכשירך. תוכל לקבוע את רמת הגישה של החברה לנתוני המיקום שלך כך שייאספותמיד” (היינו, הן כאשר האפליקציה פעילה והן כאשר היא כבויה), “בעת שימוש ביישוםאואף פעם“. ככל ובחרת לכבות את איסוף נתוני המיקום (על ידי בחירה באף פעם“), ייתכן ושירותים מסוימים המקושרים לנתוני מיקום לא יהיו זמינים לך.

הנך יכול לשנות, בכל עת, את הגדרות ואופן איסוף נתוני המיקום על ידי האפליקציה בהתאם להעדפותיך באמצעות הגדרות מכשירך. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן השירותים, טיובם, התאמתם לצרכי משתמש ומתן הצעות מותאמות אישית מטעם החברה על סמך נתוני המיקום. החברה עשויה להפוך את הנתונים שנצברו לאנונימיים (במידה ולא נאספו באופן הזה) ולעשות בהם שימוש לצרכיה העסקיים ו/או הפנימיים של החברה.

    1. כל מידע שתזין לפרופיל שלך בפלטפורמה כגון תמונת פרופיל, סרטון אודות בית העסק, שם, פרטי קשר, וכד‘.
    2. פעילותך במסגרת הפלטפורמה כגון פרופילים בהם צפית, פרופילים אותם דירגת או דיווחים שבוצעו על ידך, פרופילים של רשתות חברתיות אותן קישרת לחשבון, שיחות ורשימת אנשי קשר, דיווחים וחסימות מספרי טלפון, חיפוש אנשי קשר בטלפון, הודעות טקסט נכנסות, רכישות ותשלום בפלטפורמה ועוד מגוון אפשרויות שימוש ככל שיוצעו על ידי החברה מעת לעת.
   1. חלק מהרשאות הגישה ומאפשרויות השימוש בפלטפורמה ניתנות להפעלה ו/או השהייה ו/או ביטול לבחירתך, בהגדרות הפרטיות בחשבון, אותן ניתן לשנות בכל עת. כך למשל;
    1. בעת יצירת חשבון ME לעסקים נוצר אוטומטית אתר אינטרנטי לבית העסק, בו יוצגו פרטים אשר תזין בחשבון, לרבות טלפון וכתובת אימייל (אלא אם בחרת שלא להציג את מספר הטלפון וכתובת המייל), אתר זה יהיה ציבורי ופתוח לכלל הגולשים, ויכול ויופיע בחיפושים ברשת וכד‘.
    2. הפלטפורמה מאפשרת הצגה של אנשי קשר אשר השתמשו בשירות בית העסק. אם תבחר לכבות אפשרות זו לא יוצגו בפרופיל העסקי משתמשים אשר צרכו את שירותי בית העסק.
    3. הפלטפורמה מאפשרת השארת פרטים בלחיצה על כפתור בפרופיל העסקי, כך שבלחיצה על הכפתור משתמשים אחרים יוכלו לפנות אליך ולהשאיר פרטים לשם מענה. באפשרותך לכבות אפשרות זו ולבטל את האפשרות לפניה מהירה אליך.
  1. השימוש שנעשה במידע
   1. מתן השירותים והפעלת הפלטפורמה: החברה עושה שימוש במידע הנמסר לשם הפעלת הפלטפורמה, לרבות פרסום ופרסומות, הנגשת המידע על בית העסק למשתמשים  וכד‘.
   2. עיבוד וניתוח: במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה תשתמש בנתונים אישיים לצורכי עיבוד וניתוח.
   3. שימוש עסקי פנימי: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לצרכים עסקיים פנימיים, למשל אך לא רק; לצורך שיפור השירות, שדרוג תוכן האפליקציה, הצעת שירותים ועסקים רלוונטיים למשתמש ועוד.
   4. איסוף מידע אנונימי ואיסוף מידע עבור סטטיסטיקה: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע אגרגטיבי, שאינו מאפשר זיהוי אדם ספציפי. האפליקציה עשויה לעשות שימוש במזהים ייעודיים (unique identifiers) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך ומיקומך ולצורכי אבטחת מידע.
   5. אבטחה, מעקב ופתרון סכסוכים: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת הפלטפורמה, ותפעולה השוטף והתקין, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג, גניבת זהויות ודליפות מידע, ולשם פתרון סכסוכים ואכיפת הסכמים.
   6. שמירת נתונים וארכיונים: החברה שומרת ו/או מאחסנת מידע אישי כל עוד הוא נדרש לשם הניהול העסקי, מתן השירותים ו/או לשם קיום התחייבויות עפי חוק, תקנה, הוראה רגולטורית או חוזה, ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
   7. ניהול לקוח ושירות לקוחות: החברה עשויה להזדקק לגישה למידע אישי לצורך ניהול לקוח ושירות הלקוחות. לצורך מקרים כאלה, הצוות העוסק בכך מחויב למדיניות הפרטיות של החברה ונאסר עליו לעשות שימוש במידע, למעט למטרות ניהול הלקוח ו/או שירות הלקוחות הנדרש לצורך ביצוע תפקידיו.
   8. אכיפת חוק: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי במענה לצו בית משפט, הוראת רשות ממשלתית או גורם אכיפת חוק (כולל בתגובה לדרישת הרשויות באשר לצרכי ביטחון לאומי או אכיפת חוק), או מתוך אמונה בתום לב כי הפעולה הכרחית לשם: (א) עמידה בהתחייבות משפטית; (ב) הגנה על זכויותיה של החברה ועל האינטרסים שלה או של צדדים שלישיים; (ג) מניעה או תחקור של כשלי שירות; (ד) פעולה דחופה לשם הגנה על בטחון משתמשי הפלטפורמה או הציבור; או (ה) התגוננות מפני טענות משפטיות או אחריות משפטית.
   9. סליקה ותשלום: הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד גועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של החברה. עם זאת, ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע הנמסר על ידו וכן לוודא גביית תשלומים.
   10. פנייה אליך: בעת שימוש בפלטפורמה יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. בהמשך השימוש בפלטפורמה אתה נותן הסכמתך לקבלת הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור. כמו כן, החברה תהא רשאית להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שמסרת בעת ההרשמה. עוד ידוע לך ואתה מסכים כי עם ביצוע ההרשמה לפלטפורמה ומסירת הפרטים אודותיך לחברה, החברה תהא רשאית לפנות אליך, מעת לעת, בהצעות שיווקיות והטבות שונות. מובהר כי אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות בהתאם להוראות הדין.
   11. אפליקציית החברה משתמשת בעוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, וכן בטכנולוגיות מעקב וניטור שונות בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות לצורכי שיווק ואבטחת מידע. ייתכן כי ספקי שירות הטכנולוגיות כאמור יאספו את המידע אודותיך ויעשו שימוש בו עפי מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ולמטרותיהם האישיות. קיימות כיום טכנולוגיות הכוללות אפשרות להימנע מאיסוף Cookies ו/או מונעים טכנולוגיות מעקב. באפשרותך להגדיר באפליקציה/מכשירך האם יעשה שימוש בעוגיות או לאו ו/או לעשות שימוש בפתרונות מניעת מעקב. חלק מהעוגיות עשויות להיות חיוניות לפעילות באפליקציה וייתכן שבחסימתן יפגע ו/או לא ניתן יהיה לתת את השירות ו/או תפגע חווית המשתמש. בשימושך באפליקציה הינך מסכים לאיסוף המידע כאמור ולשימוש בו על ידינו ו/או על ידי מפעילי הטכנולוגיות כאמור.
   12. מטרות ספציפיות: במידע אישי שנמסר לצורך מטרה ספציפית ומוגדרת, ייעשה שימוש לצורך זה בלבד. כך למשל, פניה ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון, החברה תעשה שימוש במידע לצורך מתן מענה לפניה או למשל, כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לפלטפורמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
   13. אם יהיה על החברה לעשות שימוש במידע אישי, באופן שאינו מפורט ומוגדר במדיניות פרטיות זו, נושא המידע יקבל הודעה על כוונה זו, מראש או במהלך השימוש במידע.
   14. אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה או שברצונך להתנגד לשימוש במידע (דבר העלול לפגום ביכולת שלנו לספק לך את השירותים), נודה אם תיידע את החברה מיידית בכתובת הדואל help@me.app .
  1. העברת נתונים, שיתופם וחשיפתם
   1. החברה לא תשתף מידע אישי ללא הסכמתך, למעט לפי שיקול דעתה בתום לב של החברה וככל שהדבר יהיה חיוני, וכן לשם מתן השירותים ולשם המטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו;
   2. החברה עשויה לשתף מידע אישי עם שותפיה, קבלניה ו/או ספקיה, המעבדים בעבורה מידע אישי לצורך פעילותה העסקית של החברה. המידע שיועבר כולל מידע אישי ויהיה מידע הרלוונטי לצורך ביצוע תפקידם בלבד ורק במסגרת ובאמצעות השירותים השונים של החברה וכן כל שירות או ממשק אחר שהחברה תפתח ותשיק בעתיד שיאפשר גישה אל או שיעשה שימוש במסד הנתונים. כמו כן, החברה תוודא כי שמירת המידע והשימוש בו נעשים בהתאם למדיניות פרטיות זו.
   3. כחלק מהשירותים, החברה מציגה למשתמש, בכפוף להרשאות שנתן, למידע שסיפק ו/או למידע שנאסף אודותיו, מידע מזהה בסיסי אודות משתמשים אחרים בפלטפורמה, כגון פרטי קשר ואמינות פרטי איש הקשר. דע כי נאסר על כל משתמש, לקוח, מנוי או כל צד שלישי, אשר המידע המזהה הבסיסי שלך עשוי להיות משותף עמו, לחפש, לגלוש, לברור או לסנן מספרים אקראיים, מספרים עוקבים או מספרים שאין להם קשר רלוונטי לצד השלישי שאיתו שותף המידע המזהה הבסיסי.
   4. מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק וכד‘: מידע אישי עשוי להיכלל במסגרת הנכסים שיועברו במקרים המנויים לעיל. הנכנס בנעליה של החברה או רוכשה, ימשיכו להחזיק בזכות לעשות שימוש במידע אישי, בכפוף למדיניות פרטיות זו.
   5. פרסומות של צד שלישי: יכול והחברה תתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באפליקציה. המודעות שבהן תצפה בעת הביקור באפליקציה מגיעות מאמצעים טכנולוגיים של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies באפליקציה. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האפליקציות שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.  באם ברצונך לדעת האם מדובר בפרסומת של חברה אחרת או של החברה הינך מוזמן לפנות אלינו לבירור הנושא במייל החברה.
   6. אכיפת חוק ופתרון סכסוכים: במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי; ביצוע פעולות בפלטפורמה בניגוד לדין ואכיפת ההסכם, או מתוך אמונה בתום לב שחשיפת פרטיך נדרשת כדי (א) לעמוד בהתחייבות משפטית, (ב) להגן על הזכויות, האינטרסים או הקניין של החברה או של אחרים, (ג) למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר עם הפלטפורמה (ד) לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על בטיחות המשתמשים, או (ה) להגן על החברהמפני אחריות משפטית.
   7. פניה אל צדדים שלישיים: אם תבחר לפנות או לרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות הפלטפורמה, המידע יועבר לצדדים שלישיים, אם המידע דרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או מתן השירותים.
   8. שירותי ענן: החברה עשויה לחלוק מידע אישי עם ספקי שירותיענן‘. למשל,אך לא רק, במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת הפלטפורמה. במקרים כאלו, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.
  2. צדדים שלישיים
   1. במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה עשויה לעבד מידע באמצעות צדדים שלישיים. החברה מעבירה את הנתונים המינימליים הנדרשים למטרות אלה ורק לספקים שאושרו ונבדקו על ידה. לכל צד שלישי  כאמור עשויה להיות מדיניות פרטיות עצמאית המסדירה את השימוש שלו במידע אישי. החברה ממליצה לך לבקר בשירותים אלה של צד שלישי ולקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם. צדדים שלישיים המעבדים מידע בעבור החברה יכול ויהיו:
    1. ספק שירותי ענןAmazon AWS.
    2. ספקי שליחת הודעות טקסט  Twilio, 019 Mobile.
    3. ספקי אימות זהותAPPLE,  GOOGLE .
    4. ספקי סליקה GOOGLE PAY,  APPLE PAY. פרטי התשלום לא נשמרים על ידי החברה ועוברים ישירות לספקי הסליקה, המשתמשים במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
    5. ספקי ניתוח וספקי מנועי חיפוש, שעשויים לסייע לחברה בשיפור וביצועי הפלטפורמה.
    6. ספקי ניתוח נתונים כגון Google Analytics. Google Firebase
    7. ספקי שיווק ופרסום מודעות.
  3. שמירת המידע
   1. החברה שומרת מידע אישי כל עוד הדבר נחוץ כדי למלא את המטרות שלשמן הוא נאסף, וכן לצורך עמידה בדרישות משפטיות, חשבונאיות או לצרכי דיווח. החברה שומרת מידע אישי למשך התקופה המותרת או נדרשת על פי חוק. כמו כן, מידע אישי שנמחק עשוי להמשיך ולהיות מאוחסן בקבצי גיבוי או בארכיב למשך פרק זמן נוסף, זאת בשל בעיות טכניות או לצרכים משפטיים, רגולטוריים, מיסויים ו/או מטעמים עסקיים לגיטימיים אחרים.
   2. החברה שומרת את המידע במאגרי מידע רשומים אשר מנוהלים ומאובטחים כחוק.
  4. דיוור ישיר
   1. מעת לעת מעוניינת החברה לשלוח אליך מידע אודות שירותי החברה הניתנים לך, באמצעות הדואל. אם ברצונך לא לקבל דיוור ישיר כאמור באפשרותך לשלוח אלינו דואל לכתובת help@me.app , ואנו נפעל להוצאתך ממאגר זה.
   2. בנוסף, מעוניינת החברה לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום שלא במסגרת השירותים שאתה צורך (למשל הודעות בדבר שירותים חדשים של החברה, הצעות, מבצעים ועוד). שליחת חומרים אלה כפופה להסכמתך לכך מראש.
    באפשרותך לחזור בך בכל עת מהסכמתך באמצעות שליחת דואל לכתובת help@me.app ואנו נפעל להסרתך ממאגר זה.
   3. במידה וביקשת להימחק ממאגר מסוים ו/או לחזור בך מהסכמתך, אולם בכל זאת קיבלת בטעות מסר פרסומי /שיווקי ו/או דיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדואל לכתובת help@me.app ואנו נפעל למניעת הישנות הדבר
 1. אבטחת מידע
  1. החברה מחויבת לשמירה על מידע ונתונים אישיים, ולשם כך החברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע משפטיים, ארגוניים וטכנולוגיים מקובלים, לשם אבטחת המידע ולהגנה עליו מפני אובדן, שימוש או גישה בלתי ראויים או שינוי. עם זאת, צעדים אלה אינם מקנים ביטחון מוחלט, שכן שום שרת, מסד נתונים, מאגר מידע, רשת אינטרנט או תיבת דואל אינם חסינים במלואם מפני תקלות או פריצות אבטחה. אם הבחנת בסיכון, פרצה או חולשת אבטחת מידע, בבקשה דווח עליהם מידית בכתובת הדואל help@me.app .
  2. החברה פועלת בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמא-1981 ותקנותיו ובפרט תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשעז-2017 והוראות הרשות להגנת הפרטיות.
  3. בעת תהליך הרישום לאפליקציה יכול והמשתמש יידרש לבחור לעצמו שם משתמש וסיסמא אשר ישרתו אותו כבעל חשבון באפליקציה. שים לב כי ה  חובת השמירה על סודיות הסיסמא הינה על המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית על שימוש בלתי מורשה בחשבנך ותראה כל שימוש בחשבונך כאילו נעשה על ידך. בחן בתשומת לב אילו פרטים משותפים על ידך ועם מי בחרת לשתף אותם.
  4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד גכתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת או מגילוי פרטי הכניסה של המשתמש או מגישה למכשיר ממנו התחבר המשתמש.
 2. זכויות נושא המידע
  1. בכפוף לחוקי הגנת הפרטיות החלים ובכפוף לפטורים שונים, למשתמש הזכויות הבאות:
   1. המשתמש זכאי לקבל (א) אישור אם והיכן, אנו מעבדים מידע אישי אודותיך (ב) קטגוריות הנתונים האישיים שאנו מעבדים (ג) המטרות שלשמן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך ומידע לגבי האופן שבו אנו קובעים את תקופות השמירה של המידע (ד) מידע על קטגוריות צדדים שלישיים אליהם אנו עשויים להעביר מידע אישי, וכן (ה) עותק של המידע האישי אודותיך.
   2. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון/שלם/ברור/עדכני, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, להגביל את השימוש בו או למחקו בדואל לכתובת help@me.app. לבקש כי החברה תעביד את המידע האישי לספק שירותים אחר, ולבטל את ההסכמה לעיבוד הנתונים בכל עת.
   3. בנסיבות מסוימות, המשתמש זכאי (א) לבקש להגביל את המטרות שלשמן אנו מעבדים מידע אישי אודותיו, (ב) להתנגד לפעולות עיבוד מסוימות, בכפוף לאינטרסים הלגיטימיים של החברה  ולחובתיהדע כי עשויות להיות סיבות מהותיות להמשך עיבוד המידע האישי, ואנו נבחן את בקשתך ונודיע לך אם זה המקרה.
   4. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך דיוור ישיר (פניה אישית אליך),  אתה זכאי עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמא– 1981:
    1. לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע; חוקי הגנת המידע החלים
    2. להגביל את מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין אם מסוימים ובין אם בכלל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
   5. לפנות בתלונה רשמית אל הרשות המפקחת על החברה.
  2. לא נפלה את המשתמש לרעה בגין כל בקשה למימוש זכות הנתונה למשתמש במסגרת חוקי הגנת המידע החלים, ולא נמנע שימוש בפלטפורמה או נספק שירותים ברמה או איכות פחותות.
  3. כדי לממש את זכויותיך, אנא צור קשר עם החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו.
 3. שינויים במדיניות הפרטיות
  1. השירותים של החברה עשויים להשתנות מעת לעת ו/או ייתכן שהוראות חוקי הגנת הפרטיות החלים ישתנו מעת לעת, על כן, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת (להלן: “עדכונים“).
  2. עדכונים במדיניות הפרטיות יפורסמו בציון תאריךעדכון אחרוןבראש מדיניות זו. באחריות המשתמש לבחון את האמור בעדכונים אלו. נא בחן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ובפרט בטרם מסירת מידע אישי. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין למעלה והמשך השימוש בפלטפורמה לאחר יישום שינויים במדיניות, מעיד על קבלתם. אם אינך מקבל שינוי כלשהו, עליך לחדול משימוש בפלטפורמה.
 4. קטינים
  1. החברה אינה אוספת ביודעין מידע של קטינים מתחת לגיל 16, ללא ההסכמה המפורשת של הורה או אפוטרופוס חוקי. ככל ויתגלה כי המידע הנאסף הוא של קטין מתחת לגיל 16, החברה תעשה כמיטב מאמציה למחוק את כלל המידע כאמור.
  2. עם זאת, ככל ונעשה שימוש סביר ונכון בפלטפורמה על ידי קטין כאמור, החברה שומרת את זכותה לחייב עבור השימוש כאמור ולשמור את המידע הנדרש לה לצורך כך
 5. שונות
  1. מדיניות פרטיות זו חלה על הפלטפורמה והשירותים בה, היא אינה חלה על שירותים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים המקושרים לפלטפורמה, או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות המצויים באפליקציה של החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.
  2. ככל ותנאי המופיע במדיניות פרטיות זו ימצא בלתי חוקי, בטל או לא ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הרי שתנאי זה ימחק ממדיניות הפרטיות ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר הסעיפים. במקרה זה יקוים תנאי דומה קיים ו/או משתמע אחר כאכיף במקום התנאי שבוטל.
 6. פתרון סכסוכים
  1. הרשות המפקחת על החברה היא הרשות הישראלית להגנת הפרטיות, פרטי יצירת קשר עם הרשות מצויים באתר אשר כתובתו: https://www.gov.il/he/departments/the_privacy_protection_authority.
  2. כאמור, המשתמש רשאי לפנות בתלונה רשמית לרשות המפקחת, אך בטרם מימוש זכות זו החברה מציעה ומזמינה אותך ליצור קשר בכתובת הדואר האלקטרוני help@me.app, לקבלת מענה יעיל ומיטבי.
  3. פרטי ההתקשרות עמנו:

אנ.אפ.או. פיתוח מערכות תוכנה בעמ

רחוב ארבע אימהות 4

אשדוד 7773504

ישראל

כתובת דואל: help@me.app

דילוג לתוכן