מדיניות פרטיות
עודכן לאחרונה: ‏16 בנובמבר 2023

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקרוא את שני המסמכים יחד. במדיניות פרטיות שלהלן לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה.
חברת .N.F.O פיתוח תוכנה בע”מ, ח״פ 515017382 (“ME”, “אותנו”, “אנחנו” או “שלנו”) מפעילה את היישומון “ME” והשירות הקשור ביישומון (“השירות” או “יישומון”).
מטרת השירות ו/או היישומון של ME היא לזהות מספרי טלפון, בדומה לספר מדריך טלפונים או דפי זהב אך בצורה דיגיטלית ונגישה יותר.
אופן הפעולה של ME מאפשר למשתמשים, לקוחות ו/או מנויים לשתף את המידע המזהה הבסיסי שלהם, שהינו בבחינת פרטי הקשר שלהם כפי שהם במדריך הטלפונים ו/או ביישומון, כמפורט ומוגדר להלן, עם משתמשים, לקוחות ו/או מנויים אחרים של.ME
אופן הפעולה של ME מאפשר גם למשתמשים, לקוחות ומנויים, לקבל את המידע המזהה הבסיסי שלהם, שהינו בבחינת פרטי הקשר שלהם כפי שהם במדריך הטלפונים ו/או ביישומון, עם משתמשים, לקוחות ו/או מנויים אחרים של ME, אשר בחרו לשתף את המידע המזהה הבסיסי שלהם באמצעות היישומון.
ME מכבדת את הפרטיות של המשתמשים שלה. כדי לשפר את ההגנה על המשתמשים, ME מפרסמת מדיניות פרטיות זו לגבי האופן שבו ME אוספת את המידע שלך מהשימוש שלך בשירות.
העיבוד והאיסוף של נתונים אישיים כפופים לתקנה הכללית להגנה על נתונים (“GDPR”) של האיחוד האירופאי ולחוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה (“CCPA”) וכן חוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981 והתקנות על פיו. בכל פעם שתספק ל-ME מידע כלשהו, ME תשתמש במידע שלך רק בהתאם לכל חוקי הגנת הנתונים החלים, כולל GDPR, חוק הגנת הפרטיות ו-CCPA. אתה שולט במידע שלך ובאפשרותך בכל עת לבטל את הסכמתך לספק את המידע ל-ME ובאפשרותך להסיר את כל המידע שלך לצמיתות מהמאגרים בכל עת.
ME היא המבקרת את הנתונים של השירות, והיא הישות שמחליטה כיצד המידע האישי שלך מעובד ולאילו מטרות, כל כמפורט במדיניות הפרטיות.

1. כללי
1.1. במהלך השימוש שלך בשירות, ME תאסוף מידע בהתאם להסכמתך אשר ניתן לבטל בכל עת.
1.2. המידע שלך כולל את פריטי המידע הבאים::
1.2.1. פרטי קשר כגון שם ומספר טלפון, דואר אלקטרוני;
1.2.2. רשימת אנשי הקשר שלך – בעת הוספה/עדכון/הסרה;
1.2.3. המיקום שלך;
1.2.4. פרטי מכשיר;
1.2.5. כתובת IP;
1.2.6. שיחות אחרונות;
1.2.7. פרטי רכישה;
1.2.8. הערות על פרופילים;
1.2.9. הצצות בפרופילים;
1.2.10. פרטי אימות;
1.2.11. הדיווחים שלך על מספרי טלפון;
1.2.12. הגדרות הפרטיות של היישומון שלך;
1.2.13. כל תוספות הפרופיל שלך כגון רשתות חברתיות, סטטוס, מין, תאריך לידה (אם המשתמש הוסיף לפרופיל שלו), גיל, תמונת פרופיל, סמליל, תמונה ממוזערת ו/או אוואטאר;
1.2.14. חיפושים בטלפון (הן במכשיר הטלפון, הן ביישומון והן במהלך השימוש ב-ME WEB);
1.2.15. רשימת החסימות שלך;
1.2.16. מזהה פרסומי של המכשיר;
1.2.17. הודעות טקסט נכנסות (SMS) (ללא זיהוי פרטי המשתמש רק למשתמשי האייפון למי שהפעיל סינון הודעות SMS);
1.2.18. כל נתונים אחרים אשר יפורטו על ידי ME, ככל שרלוונטי;
1.2.19. כלל הפעילות ביישומון.
1.2.20. דירוגים של פרופילים עסקיים והאם השתמשת בבית עסק זה
1.2.21. דיווחים על פרופילים עסקיים

2. זכויותיך בנוגע למידע האישי שלך
2.1. במסגרת GDPR ובכפוף לפטורים שונים, יש לך את הזכויות הבאות:
2.1.1. לגשת לנתונים האישיים שלך ולקבל עותק של הנתונים האישיים שלך על פי בקשתך;
2.1.2. לתקן, למחוק או להגביל את המידע שלך על פי בקשתך (הזכות להישכח);
2.1.3. להתנגד לעיבוד המידע שלך;
2.1.4. לבקש ש- ME תספק לך את המידע האישי שלך, ואם הדבר אפשרי, להעביר את הנתונים שלך ישירות לבקר נתונים אחר (הזכות לניידות נתונים);
2.1.5. לבטל את הסכמתך לעיבוד ולעיבוד בכל עת.
2.2. לא נדרשות עמלות למימוש אף אחת מהזכויות לעיל. עם זאת ובכפוף ל-GDPR, ME עשויה לגבות ממך תשלום סביר כולל דמי ניהול אם בקשתך חוזרת על עצמה או מוגזמת או דורשת מ-ME לשאת במאמצים מוגזמים ו/או יקרים.
2.3. כדי לממש את זכויותיך, אנא צור קשר עם קצין הגנת המידע של ME בפרטי הקשר הבאים:
אנ.אפ.או. פיתוח מערכות תוכנה בע”מ
רחוב ארבע אימהות 4
אשדוד 7773504
ישראל
help@me.app

3. מסד נתונים ושימוש במידע
3.1. כל המידע שנאסף כאמור לעיל, מאוחסן במסד הנתונים של ME. בהתאם להסכמתך, ME מתחייבת להשתמש במידע זה למטרות הבאות:
3.1.1. לאפשר שימוש נוח ויעיל ביישומון;
3.1.2. לשפר ולהעשיר שירותים ותוכן קיימים;
3.1.3. לשנות ו/או להסיר שירותים ותוכן קיימים;
3.1.4. לבצע מחקר ולספק מידע סטטיסטי ולא אישי לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים (במקרה כזה, המידע שסופק לא יזהה אותך);
3.1.5. לאכוף את התנאים וההתניות של ME;
3.1.6. לגבות תשלומים;
3.1.7. לאפשר שימוש נוח ויעיל ביישומון והשירותים של ME כגון: ME-APP,
Me-Web, Me-Apiו-ME לעסקים וכן כל שירות או ממשק אחר מבית ME שהמפעילה תפתח ותשיק בעתיד שיאפשר גישה אל או יעשה שימוש במסד הנתונים.
3.1.8. לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
3.2. מידע שאתה מחליט לספק ל-ME נאסף ועובר שימוש, מכיוון של-ME יש אינטרס עסקי לגיטימי שהנתונים האישיים שלך ישמשו למטרות הנ״ל. השימוש במידע האישי מאפשר ל-ME לשלוח לך תוכן רלוונטי ומותאם אישית שנועד לשפר את השימוש שלך בשירות. יש לך את הזכות להתנגד לכך על ידי יצירת קשר עם ME בדוא”ל: help@me.app. שים לב שאם תתנגד, הדבר עשוי להשפיע על היכולת של ME לשלוח אליך תוכן מותאם אישית.
3.3. אנא שימו לב כי חלק מהמידע שתתבקש לספק, נחוץ לאספקת השירותים. לכן סירובך לספק מידע מסוים עלול לגרום לכך שלא תקבל את השירותים מכיוון ש-ME לא תוכל לספק לך את השירותים באופן מעשי, ללא המידע הנדרש.
3.4. ME עשויה לקבל את המידע שלך מצדדים שלישיים שאיתם ME משתפת פעולה (למשל שותפים עסקיים, יועצים מקצועיים, נותני שירותים וכו’) ו-ME עשויה לקבל את המידע שלך מהם.
3.5. ME עשויה לספק את המידע המזהה הבסיסי שלך, שהינו אקוויוולנטי לפרטי קשר שמופיעים במדריך הטלפונים ו/או ביישומון, עם צדדים שלישיים שעמם ME משתפת פעולה (כגון שותפים עסקיים, יועצים מקצועיים, ספקי שירות, לקוחות וכו’), זאת אך ורק במסגרת ובאמצעות השירותים השונים של ME כגון: ME-APP, Me-Web, Me-Apiו-ME לעסקים וכן כל שירות או ממשק אחר מבית ME שהמפעילה תפתח ותשיק בעתיד שיאפשר גישה אל או שיעשה שימוש במסד הנתונים.
3.5.1. המידע המזהה הבסיסי שלך, שהינו אקוויוולנטי לפרטי קשר שמופיעים במדריך הטלפונים, המתאים לפרטי הקשר שמשותפים באמצעות היישומון, ש-ME עשויה לשתף עם צדדים שלישיים שעמם ME משתפת פעולה (כגון שותפים עסקיים, יועצים מקצועיים, ספקי שירותים, לקוחות וכו’), שזאת כאמור במסגרת ובאמצעות השירותים השונים של ME כגון: ME-APP, Me-Web,
Me-Apiו-ME לעסקים וכן כל שירות או ממשק אחר מבית ME שהמפעילה תפתח ותשיק בעתיד שיאפשר גישה אל או שיעשה שימוש במסד הנתונים, יוגבל לפריטי נתונים 1.2.1 ו-1.2.13 לעיל.
3.5.2. חל איסור מוחלט על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש של API עבור כל משתמש, לקוח, מנוי או כל צד שלישי, אשר המידע המזהה הבסיסי עשוי להיות משותף עמו, לרבות פרטי הקשר שלך כפי שהם משותפים באמצעות היישומון, לחפש, לגלוש, לברור או לסנן מספרים אקראיים, מספרים רצים/רציפים או עוקבים או מספרים שאין להם קשר רלוונטי, אמיתי וברור לעסקיו של הצד שלישי כאמור, שאיתו שותף המידע המזהה הבסיסי.
3.5.3. יתר על כן, לכל צד שלישי, אשר המידע המזהה הבסיסי שלך עשוי להיות משותף איתו, אסור בהחלט על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש של API להשתמש או לעבד כל מידע שלך שהתקבל מ,ME- בין היתר באמצעות שירות ה-API של me-app ו/או היישומון, לרבות כל מידע מזהה בסיסי שלך, עבור כל פעילות בלתי חוקית או לא אתית, לרבות: דואר זבל, דיוג, שידול, פרסום מכוון, יצירת קשר עם קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18), מכירה ו/או הצעה למכירה.

4. העברת מידע לצדדים שלישיים
4.1. בכפוף להסכמתך, ME תעביר ו/או תשתף את המידע שלך באירועים ובנסיבות הבאות, ובמידת הצורך, תמסור לך הודעה סבירה בעת ביצוע הדבר:
4.1.1. לאחר שהרשית ל-ME להעביר ו/או לשתף את המידע שלך;
4.1.2. כאשר אתה מפר את תנאי השימוש ביישומון או פועל באופן בלתי חוקי;
4.1.3. לאכוף את התנאים או מדיניות או תנאי שימוש או הסכמים אחרים;
4.1.4. לגבות את חובך ל-ME באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
4.1.5. בתגובה לזימון או דרישת חקירה דומה, לצו בית משפט או בקשה לשיתוף פעולה מרשויות אכיפת החוק או מסוכנות ממשלתית אחרת;
4.1.6. כדי לבסס או לממש את זכויותיה המשפטיות של ME;
4.1.7. להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כפי שנדרש אחרת על פי חוק. במקרים כאלה, ME רשאית להעלות או לוותר על כל התנגדות משפטית או זכות העומדת לרשות ME, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ME;
4.1.8. כאשר ME סבורה כי קיימת חשיפה מתאימה למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט פעולה אחרת הנוגעות לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או ל עוולה אחרת;
4.1.9. כדי להגן ולשמור על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של ME, המשתמשים שלה, עובדים או אחרים;
4.1.10. בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת העסק של ME, השקעה, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של חדלות פירעון.
4.2. בהתאם ל-CCPA, איננו משתפים, מוכרים, חושפים או ממסחרים את המידע שלך אלא אם צוין במפורש אחרת.

5. צדדים שלישיים
5.1. ישנם מספר מקומות בשירות שבהם באפשרותך ללחוץ על קישור כדי לגשת ליישומונים אחרים שאינם פועלים תחת מדיניות פרטיות זו ואינם קשורים ל-ME כולל, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרי צד שלישי. קישורים אלה עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, כולל מידע אישי, ממך, ובמקרים מסוימים, לספק ל-ME מידע אודות הפעילויות שלך בקישורים אלה.
5.2. לכל צד שלישי, כמפורט לעיל, עשויה להיות מדיניות פרטיות משלו המתארת את השימוש שלו במידע אישי כלפיו, ומדיניות זו תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של מידע אישי כזה של המשתמש. אם אתה זקוק למידע נוסף בנוגע למדיניות פרטיות כלשהי של צדדים שלישיים, ME ממליצה לך לבקר בשירותים אלה של צד שלישי ולקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם.
5.3. המידע שלך יטופל וישמש את הצדדים השלישיים המהימנים ע”י ME, הכוללים את הנמענים הבאים, כדי לספק שירותים על ידי ME:
5.3.1. ספקים, שותפים וקבלני משנה מטעם ME; כגון SMS או ספקי אימות;
5.3.2. ספקי ניתוח וספקי מנועי חיפוש, שעשויים לסייע ל-ME בשיפור אופטימלי וביצועי השירות;
5.3.3. ספקי אופטימיזציה לשימוש ביישומון;
5.3.4. מטרת השיווק;
5.3.5. ספקי מודעות פרסום.
5.3.6. צדדים שלישיים שעמם אנו עובדים: Google Firebase, Google Admob, Google Analytics, Applovin, Facebook, Facebook Audience Network, Twilio, 019 Mobile, Pangle, Start.IO, InMobi, Mintegral, Amazon AWS

6. שמירת המידע שלך
ME תשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הדבר נחוץ כדי למלא את המטרות שלשמן הוא נאסף, אך לא רק, לצורך עמידה בדרישות משפטיות, חשבונאיות או דיווח. תקופת השמירה נקבעת על סמך הסכום, האופי והרגישות של המידע האישי שלך, הסיכון הפוטנציאלי לפגיעה כתוצאה משימוש בלתי מורשה או חשיפה של המידע שלך, המטרות שלשמן ME מעבדת את המידע שלך והאם ניתן להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים בהתאם לכל דין החל.

7. שימוש בטכנולוגיות שונות
7.1. בהסכמתך, אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות כדי לאסוף מידע מהמכשיר שלך ועל הפעילויות שלך בעת השימוש בשירות כדי לשפר ולהתאים אישית את החוויה המקוונת שלך בשירות, כולל באמצעות אחסון קובצי Cookie במכשיר שלך. לתשומת לבך, חלק מהטכנולוגיות בהן אנו משתמשים נחוצות לשימוש בשירות וחלקן משמשות לאספקת תכונות של צדדים שלישיים.
7.2. שים לב כי איננו יכולים להבטיח ביצועים נאותים ושימוש נאות בשירות, ולכן מבלי לאפשר לנו לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות כאלה, לא נוכל לספק לך את השירותים שלנו ואתה תתבקש להימנע מכל שימוש בשירות.
7.3. במהלך השימוש שלך בשירות, שירותי צד שלישי עשויים לאחסן קבצי Cookie במכשיר שלך, למשל כאשר תוכן מסוים של השירות מוטמע משירותי צד שלישי. שים לב שאין לנו שליטה על קובצי Cookie אלה ועליך לבדוק את מדיניות Cookies של צד שלישי זה.

8. אבטחת מידע
8.1. ME נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למטרות אבטחת מידע כדי לסייע במניעת הגישה של אנשים לא מורשים למידע האישי שלך. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להיות מאובטחת לחלוטין. לפיכך, ME אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני כל הפרת אבטחה ו/או גישה בלתי מורשית, לרבות גישה לנתונים המאוחסנים בשירות, אם כי ME תיצור עמך קשר בעת הפרת אבטחת הנתונים שלך בהתאם לכל דין החל בנסיבות העניין.
8.2. ME בודקת מעת לעת את אבטחת הנתונים של השירות ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם על מנת לשמור על אבטחת השירות. עם זאת, ME לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך עקב חשיפת המידע שלך על ידי גישה בלתי מורשית למסד הנתונים של ME ו/או עקב כל רשלנות או מעשה שאינם בשליטת ME.

9. קטינים
השירות אינו מיועד לשימוש ע״י מישהו מתחת לגיל שמונה עשרה (18). איננו אוספים או מבקשים ביודעין מידע ממישהו מתחת לגיל שמונה עשרה (18) או מאפשרים ביודעין לקטינים להשתמש בשירות או בשירותים שלנו. אם נודע לנו שאספנו מידע מקטין ללא הסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו, אנו נסיר באופן מיידי מידע שנאסף כאמור ונחסום את גישתו לשירות ו/או לכל אחד מהשירותים שלנו.
10. עדכונים
10.1. ME עשויה להציע לכל משתמשיה לקבל הודעות דוא”ל ו/או ידיעונים על עדכונים, שיפורים והודעות משתמש אחרות בנוגע לפעילות ME, לרבות באמצעות הודעות דוא”ל ו-SMS (“דברי דואר”).
10.2. מובהר כי בכל שלב תהיה לך היכולת לבטל את קבלת דברי הדואר על ידי יצירת קשר עם ME ו/או על ידי לחיצה על קישור זמין בדברי דואר שנשלחו אליך על ידי ME.

11. שינויים במדיניות פרטיות זו
ME עשויה לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. ME תודיע לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת ל ME ו/או על ידי פרסום הודעה בולטת על השינויים ותציין בכותרת מדיניות הפרטיות את תאריך השינוי ו/או על ידי הודעה ביישומון.

12. רשימת שותפים
להלן פירוט של החברות המשתמשות בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות ביישום שלנו. מעת לעת, אנו עשויים לשנות את החברות שאנו עובדים איתן כדי לספק את השירות שלנו. בנוסף מצויינות גם בסעיף 5.3.6

ניתוח נתונים
גוגל אנליטיקס Google Analytics
קטגוריות נתונים: מזהי מכשירים לאיסוף ואחסון מידע כגון מספר הפעלות לכל משתמש, משך הפעלה, מערכת הפעלה, דגמי מכשירים, גיאוגרפיה, הפעלות ראשונות ועדכוני אפליקציות.
מדיניות פרטיות:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

התחברות/כניסה
אפל Apple
קטגוריות נתונים: אירוע התחברות
מדיניות פרטיות:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
גוגל Google
קטגוריות נתונים: אירוע התחברות
מדיניות פרטיות:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

תשלומים
גוגל פיי Google Pay
קטגוריות של נתונים/מטרה: אנו משתמשים בשירותי צד שלישי לעיבוד תשלומים.
אנו לא נאחסן או נאסוף את פרטי הכרטיס שלך. המידע מסופק ישירות למעבדי התשלומים של צד שלישי שלנו המשתמשים במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
מדיניות פרטיות:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en-GB
אפל פיי Apple Pay
קטגוריות של נתונים/מטרה: לא נאחסן או נאסוף את פרטי הכרטיס שלך. המידע מסופק ישירות למעבדי התשלומים של צד שלישי שלנו המשתמשים במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
מדיניות פרטיות:
https://support.apple.com/en-us/HT210665

דילוג לתוכן